Akce pro zájemce o studium

Vážení rodiče, milý mladý kolego,

od pátku 1. února do neděle 3. února pořádáme dobrovolnou akci ve Svatém Janu pod Skalou a v sobotu 26. ledna jednodenní výlet kolem Vltavy, kterých se mohou zúčastnit i uchazeči o studium na naší škole. Vzhledem k velkému zájmu je počet účastníků omezen. Protože nám jde o to, aby se zúčastnili kluci a holky, kteří mají o Přírodní školu opravdový zájem, je potřeba si účast trochu zasloužit.

Pro účast na některé z akcí je potřeba vypracovat samostatný úkol a poslat ho mailem do 7. ledna 2019 na email tichy@prirodniskola.cz. Do předmětu e-mailu napište: Uchazeci2019. Do mailu připište ještě pár vět o sobě a také to, jestli byste raději jeli na třídenní nebo jednodenní akci. 

Minimální rozsah práce psané na počítači je stanoven na přibližně 1200 znaků včetně mezer. U práce psané ručně je minimální rozsah textu 2 strany A4.

Pozor! Nejde pouze o rozsah a věcnou správnost, jde také o tvořivý přístup a o to, že bude z textu zřejmé, že děti přistoupily k práci samostatně (což neznamená, že se nemohou radit, hlavní aktivita by měla ale být na nich, neboť právě to je to, co je na Přírodní škole velice důležité).

Můžete si vybrat jeden z následujících úkolů. 

Jejich zaměření je různé, aby si všichni přišli na své:

  • Pozorování živočichů ve volné přírodě. Ideální jsou ptáci, ale můžete pozorovat i jiné živočichy. Pozorování by mělo být alespoň dvakrát v různých časech, mělo by obsahovat čas, místo a autora, nákresy, příp. fotografie. Bude fajn, když popíšete, jak se živočichové chovali, co dělali, pokusíte se vysvětlit, jaký byl smysl tohoto chování.
  • „To mě vážně štve“, aneb nespravedlnost kolem nás. Rozhlédni se kolem sebe – ve škole, ulici, městě, okolní společnosti, kde se podle tebe děje nějaká nespravedlnost, někomu je ubližováno nebo je někdo přehlížen. Zkus situaci popsat, vyfotit, příp. udělat rozhovor a z toho všeho sepsat reportáž. A nezapomeň přidat i svůj vlastní názor, případně návrh, jak by se situace dala podle tebe řešit.
  • Zajímavosti v mém okolí. Vyberte si alespoň tři místa, která jsou pro vás nějakým způsobem zajímavá. Mohou to být nejen stavby, ale i pomníky, přírodní nebo technické památky, místo zajímavé historické události a další. Tato místa nakreslete, popište jeho podobu a historii a hlavně zajímavosti. Zkuste zjišťovat informace i od lidí, kteří kolem žijí, objevit něco nového, co jste nevěděli a co nebylo na internetu. Nezapomeňte doplnit, jaký je váš vlastní vztah k těmto místům, jak na vás působí, proč jste si je vybrali.
  • Oral history. Popovídejte si s vaší babičkou, dědečkem či jiným členem rodiny o tom, jak prožívali události roku 1989. Co si z tohoto období pamatují, jak strávili 17. listopad, co se z jejich pohledu nejvíce změnilo po Sametové revoluci. Rozhovor si nejlépe nahrajte a poté z něj vypište zajímavé informace, můžete připojit i fotky nebo cokoli dalšího z té doby. V tomto úkolu nejde příliš o historickou přesnost, ale o podhled daného člověka, o jeho subjektivní názor na věc, o jeho vnímání té doby.
  • Kniha, ve které jsem se našel. Četli jste někdy nějakou knihu, u které jste si říkali, že přemýšlíte stejně jako nějaká postava, že úplně chápete její počínání? Popište tuto knihu a to, v čem jste se v ní našli, kdo vás přivedl k tomu si ji přečíst. Je možné si vybrat i film, preferovali bychom však knihu.

Kdybyste měli jakékoli dotazy, napište směle na tichy@prirodniskola.cz.

Přejeme hezké Vánoce a mnoho dobrých nápadů a vytrvalosti při plnění úkolů.

 

Za celý tým studentů a učitelů

František Tichý a Anežka Koutníková