Akce pro uchazeče o studium - zadání úkolů

Vážení rodiče, milý mladý kolego,

jak jsme již oznamovali na dnech otevřených dveří, pořádáme v době pololetních prázdnin, tj. od 30.1. do 1.2.2015 dobrovolnou akci do Svatého Jana pod Skalou, které se mohou zúčastnit i uchazeči o studium na naší škole. Vzhledem k velkému zájmu je počet účastníků omezen. Protože nám jde o to, aby se zúčastnili kluci a holky, které mají o Přírodní školu opravdový zájem a jsou ochotni pro to něco udělatJ.

Kdo by se chtěl akce zúčastnit, měl by vypracovat samostatný úkol a poslat ho mailem do 10. ledna na email tichy@prirodniskola.cz . Z doručených zpráv vybereme třicet nejlepších a jejich autoři budou mít možnost se akce zúčastnit. Pozor! Nejde jen o rozsah a věcnou správnost, ale především tvořivý přístup a také to, že bude z textu zřejmé, že děti přistoupily k práci samostatně (což neznamená, že se nemohou radit, hlavní aktivita by měla ale být na nich, neboť právě to je to, co je na Přírodní škole nejvíce potřeba).

Můžete si vybrat jeden z následujících úkolů. Jejich zaměření je různé, aby si na své přišli lidé různí:

1.            Pozorování živočichů ve volné přírodě. Ideální jsou ptáci, ale můžete pozorovat i jiné živočichy. Pozorování by mělo být alespoň dvakrát v různých časech, mělo by obsahovat čas, místo a autora, nákresy, příp. fotografie. Bude fajn, když popíšete, jak se živočichové chovali, co dělali a pokusíte se vysvětlit, jaký byl smysl toto chování.

2.            Moje Sametová revoluce. V rámci tohoto úkolu byste měli nahrát rozhovor s někým, kdo zažil před 25 lety revoluci. Můžete zjistit, jak se lišil život před revolucí od toho dnešního, co se stalo v listopadových dnech, jak ho tento pamětník prožíval, co zajímavého zažil. Může to být váš rodič, starší kamarád, učitel nebo vedoucí. Pak nejzajímavější části rozhovoru přepište. Druhou částí tohoto úkolu je objevit nějaký předmět, který se váže k této době (mohou to být i noviny, letáky, stará fotografie, ale i předměty denní potřeby apod.), nakreslit ho nebo vyfotografovat a napsat, jak a kde jste ho objevili a k jakému příběhu se vztahuje.

3.            Houby v zimě. Vydejte se do lesa a zkuste pátrat. I v zimním lese můžete najít houby. Zkuste objevit alespoň tři druhy hub, popsat je (kde rostou, jak jsou velké apod.)a nafotit. Pak napište reportáž o vaší výpravě, kterou doplníte jednoduchým plánkem a fotografiemi z cesty (samozřejmě předpokládáme, že půjdete s rodiči nebo kamarády, tak je tam také zmiňte).

4.            Zajímavosti v mém okolí. Vyberte si alespoň tři zajímavá místa v okolí svého bydliště, nebo na jiném místě, které máte rádi nebo tam často jezdíte (např. na chatě apod.). Mohou to být zajímavé stavby, ale i pomníky, přírodní nebo technické památky, místo zajímavé historické události apod. Tato místa nakreslete, popište jeho podobu a historii a hlavně zajímavosti. Zkuste zjišťovat informace i od lidí, kteří kolem žijí, objevit něco nového, co jsme nevěděli a co nebylo na internetu. Nezapomeňte doplnit, jaký je váš vlastní vztah k těmto místům, jak na vás působí, proč jste si je vybrali. Snažte se formulovat samostatně, texty zkopírované z internetu se poznají docela dobře J

Kdybyste měli jakékoli dotazy, napište směle na tichy@prirodniskola.cz .

Přejeme hezké Vánoce a mnoho dobrých nápadů a vytrvalosti při plnění úkolů.

 

František Tichý, Filip a Adam Bartůšek, Samuel Šulc