Akce pro uchazeče o studium a přijímací řízení

Akce pro uchazeče o studium, kteří odevzdali v zákonném termínu přihlášku, se uskuteční v sobotu 13. dubna 2019. Další podrobnosti zašleme uchazečům na e-maily uvedené v přihlášce na začátku týdne od 25. března 2019. 

Pro stanovení dalších skutečností, které osvědčují vhodné dovednosti, vědomosti a zájmy uchazeče proběhne v rámci 1. kola přijímacího řízení osobní pohovor. Pohovor se uskuteční během akce pro uchazeče, kterou organizujeme mimo školní budovu ve dnech pracovního volna, a to 13. dubna 2019 (účast je povinnou součástí přijímacího řízení).

Během akce se uchazeči rovněž budou moci podrobněji seznámit se specifiky Gymnázia Přírodní škola.