Mí - Aj (Novotný) - DÚ na 4. 12.

Dobrovolný domácí úkol na procvičení aktuální slovní zásoby: Workbook str. 10, křížovka ve cv. 1