24 let Přírodní školy

Přesně v tento den 10. března byla před 24 lety oficiálně založena Přírodní škola...

„Franto, kdy už založíš tu svou školu? Já nechci chodit na normální gympl...,“ obrátil se na mě víc naléhavě než prosebně osmák Jakub. Seděli jsme na hřišti ve Strašnicích a povídali si. Bylo to už několik let od prvního nápadu založit Přírodní školu, ale zatím jsme si o tom vždycky jenom povídali. „No...,“ snažil jsem se odpovědět vyhýbavě, protože bylo snadnější snít než sny uskutečňovat, a vždycky se našlo dost důvodů, proč to zatím nejde. „...víš, nemáme prostory, kde bychom se mohli učit. A bez toho to na ministerstvu neschválí.“ „Prostory seženu,“ prohlásil sebejistě Kuba, a co slíbil, to také do týdne splnil.

Neměl jsem kam vycouvat, a tak jsem si řekl, proč to nezkusit. Mnoho dětí, které s námi léta jezdily na tábory, nebo jsem je dříve učil, právě končilo základní školu, a to, že bych založil školu právě pro ně, se mi zdálo tím nejlepším ze všech důvodů. A tak jsem skočil po hlavě do víru událostí, které vyvrcholily tím, že jsem 10. března 1993 na Ministerstvu školství držel v ruce rozhodnutí s potvrzeným zařazením Soukromého reálného gymnázia Přírodní škola do sítě škol, tedy jeho faktickým založením.

Od té doby uplynulo mnoho let a naše škola se stala pro mnohé domovem, pro jiné atrakcí, pro další inspirací a ještě pro jiné postrachem.