2. termín odevzdání profilových prací

Upozorňuji všechny studenty i jejich vedoucí, že 2. termín odevzdání profilových prací

je stanoven na 14.března !!!