2. termín obhajob profilových prací

2. termín obhajob se přesouvá na pondělí 27. června od 8 hodin.

Během týdne prosím každý kontaktujte svého vedoucího práce a domluvte se společně na podrobnostech a předání oponentského posudku, pokud jste ho ještě nedostali.

Rovněž je nutné provést předání finální verze vaší práce v PDF, pokud jste tak ještě neučinili nebo před obhajobou prováděli nějaké úpravy, k archivaci na serveru a zařazení do online archivu školy.

Pořadí obhajob a další informace sdělíme aktuálně na společňáku.