Třídní učitelkou je Anežka Koutníková.

 

Mí na konci kvinty.

 Mí na úvodním výjezdu v září 2014