Studijní materiály

Seznamy povinné literatury pro školní rok 2023/2024:

Termíny odevzdání četby 2023/2024:

  • do 25. září 2023
  • do 6. listopadu 2023
  • do 8. ledna 2024
  • do 4. března 2024
  • do 29. dubna 2024