profilova-prace-3

Profilová práce | nižší stupeň

Instrukce k profilové práci, její vzhled a další informace najdete v tomto dokumentu
Ostatní náležitosti konzultujte se svým vedoucím práce.

Podrobné informace k odevzdání záměrů prací byly odeslány emailem 10. listopadu 2023.

Důležité termíny

  • prosinec 2023 - leden 2024: komise posuzuje odevzdané záměry, informuje studující a probíhají individuální konzultace a případné úpravy písemných záměrů
  • čtvrtek 2. května 2024: Kontrolní den profilové práce, každý ze studujících krátce během 5 minut představí svůj aktuální postup v tvorbě profilové práce a plán na další období.
  • přibližně listopad 2024: Odevzdání hotové profilové práce