Profil skupiny

Třídní učitelkou je Hana Nábělková.

 

Omíkon v Táboře na jaře 2022

 

Omíkron na začátku primy ve Svatém Janu pod Skalou