Profil skupiny

Třídní učitelkou je Hana Nábělková.