profilova-prace-3

Profilová práce | vyšší stupeň

Instrukce k profilové práci, její vzhled a další informace najdete v tomto dokumentu
Ostatní náležitosti konzlutujte se svým vedoucím práce.

 

 

Důležité termíny

  • Odevzdání profilové práce se oproti původnímu termínu v listopadu 2020 pravděpodobně změní podle aktuální situace v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády COVID19 a individálnímu rozsahu a zadání dané profilové práce. Nicméně, pokud vám to podmínky dovolují, pokračujte v práci na profilovce v domácích podmínkách.

 

Stav vaší práce můžete sledovat v tabulce níže:

Jednotlivé kroky v postupu práce doporučujeme v tabulce průběžně sledovat.
V případě, že zde vidíte nějaké nesrovnalosti, kontaktujte prosím svého vedoucího práce.

Zobrazit tabulku na celé obrazovce.