Profil skupiny

Třídní učitelkou je Anežka Koutníková.Mí na úvodním výjezdu v září 2014