Distanční studium

Během distančního studia online videohodiny celé třídy probíhají v jedné konferenční místnosti (kromě dělených jazyků). Přehled těchto hodin najdete níže v přehledu a pozvánky zasíláme emailem den předem odpoledne.

Samostatná práce do hodin je zadávána výhradně na Google Clasroom, kam od učitelů dostáváte zpětnou vazbu a hodnocení vaší práce v hodinách.  Výsledky podmínek jsou zapisovány do Edookitu.

Plán online hodin na pondělí a úterý zveřejňujeme během nedělního odpoledene (nejpozději do 19 hodin), na čtvrtek a pátek pak nejpozději ve středu dopoledne.

 

Skupinová práce v rámci hodin: Mí

Tyto konfereční místnosti slouží skupinové práci v rámci hodin, pokud vás k tomu učitel vyzve.