Profil skupiny

Třídní učitel je Štěpán Macháček.

Lambda v kvintě (2015/2016)

 

Lambda v kvartě (2014/2015)