Přírodní škola hledá školu

Hledáme školu!

Specifikace prostor, které by v minimální variantě vyhovovaly uvedenému účelu jsou následující:

Kolaudace: školní prostory (ZŠ, SŠ) / možnost rekolaudace pro uvedený účel

Prostory v minimální variantě:

  • 4 velké třídy (kmenové, až 26 dětí ve třídě, hygienicky min. 43 m2/třídu, 1 umyvadlo SV/třídu) 172 m2
  • 2 třídy na dělení (min. 25 m2/třídu) 50 m2
  • Zázemí pedagogů (jedna velká místnost / dvě menší / kabinety) 70 m2
  • Jednací místnost (sekretariát a prostor ředitele) 20 m2
  • Skladovací prostory 40 m2
  • Sociální zázemí DÍVKY (min. 2 x wc, umyv. S+T V) cca 15 m2
  • Sociální zázemí CHLAPCI (min. 2 x wc + 4 x pisoár, umyv. S+T V) cca 15 m2
  • Sociální zázemí UČITELÉ (min. 1 x wc, umyv. S+T V) cca 2 m2
  • Úklidová místnost s výlevkou S+T UV cca 2 m2

VÝMĚRA CELKEM MINIMÁLNĚ 386 m2

Uvedené výměry představují minimum pro provoz našeho gymnázia.

 

Optimum je okolo 500 m2, což zahrnuje zejména více prostoru pro žáky (větší třídy). Vyšší výměry by tedy byly vítány, pokud budou ekonomicky dostupné. Podobně dispozice místností se mohou odlišovat, pokud se podaří vhodným způsobem naplnit účel, kterému mají sloužit. Například učitelské wc může být sdíleno v rámci chlapeckých/dívčích sociálních prostor, pouze musí být uzamykatelné a samostatně přístupné. Také prostory pro pedagogy mohou mít různý charakter – od jedné velké místnosti po dílčí kabinety apod.

Škola může po předchozí prohlídce a domluvě přistoupit k jednoduchým stavebním úpravám vnitřních dispozic (umyvadla do tříd, stavba/odstranění lehkých nenosných příček apod.), pokud to povaha, stav objektu a ekonomická náročnost dovolí (délka smlouvy o nájmu, památková ochrana apod.).

V případě nabídky kontaktujte prosím:

Marek Matura

matura@prirodniskola.cz