Magdalena Schmidtová

MgA. Magdalena Schmidtová

Email:

Učitelka předmětu umění a kultura - výtvarný obor, vede umělecké projekty. 

 

 

 

 

 

 

Informace pro učitele